Ana Sayfa > Türkiye Muhasebe Standartları

Standartları

 

TMS/TFRS SETİ

Dosya indir(pdf&doc)

Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve

(PDF) 300KB , (DOC) 241KB

TFRS 1 Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması

(PDF) 338KB , (DOC) 277KB

TFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler

(PDF) 688KB , (DOC) 323KB

TFRS 3 İşletme Birleşmeleri

(PDF) 720KB , (DOC) 402KB

TFRS 4 Sigorta Sözleşmeleri

(PDF) 274KB , (DOC) 259KB

TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler

(PDF) 198KB , (DOC) 202KB

TFRS 6 Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesi

(PDF) 139KB , (DOC) 104KB

TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar

(PDF) 293KB , (DOC) 277KB

TFRS 8 Faaliyet Bölümleri

(PDF) 190KB , (DOC) 116KB

TFRS 9 Finansal Araçlar (2010 Versiyon)

(PDF) 1044KB , (DOC) 791KB

TFRS 9 Finansal Araçlar (2011 Versiyonu)

(PDF) 1044KB , (DOC) 791KB

TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar

(PDF) 1044KB , (DOC) 791KB

TFRS 11 Müşterek Anlaşmalar

(PDF) 1044KB , (DOC) 791KB

TFRS 12 Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar

(PDF) 1044KB , (DOC) 791KB

 

 

TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu

(PDF) 294KB , (DOC) 289KB

TMS 2 Stoklar

(PDF) 162KB , (DOC) 144KB

TMS 7 Nakit Akış Tablosu

(PDF) 230KB , (DOC) 200KB

TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar

(PDF) 204KB, (DOC) 137KB

TMS 10 Raporlama Döneminden (Bilanço Tarihinden) Sonraki Olaylar

(PDF) 195KB , (DOC) 96KB

TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri

(PDF) 168KB , (DOC) 109KB

TMS 12 Gelir Vergileri

(PDF) 352KB , (DOC) 324KB

TMS 16 Maddi Duran Varlıklar

(PDF) 233KB , (DOC) 162KB

TMS 17 Kiralama İşlemleri

(PDF) 217KB , (DOC) 152KB

TMS 18 Hasılat

(PDF) 164KB , (DOC) 108KB

TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar

(PDF) 428KB , (DOC) 477KB

TMS 20 Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması

(PDF) 159KB , (DOC) 123KB

TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri

(PDF) 288KB , (DOC) 137KB

TMS 23 Borçlanma Maliyetleri

(PDF) 147KB , (DOC) 70KB

TMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları

(PDF) 169KB , (DOC) 108KB

TMS 26 Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme ve Raporlama

(PDF) 173KB , (DOC) 102KB

TMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar (2011 Öncesi Versiyonu)

(PDF) 211KB , (DOC) 154KB

TMS 27 Bireysel Finansal Tablolar (2011 Versiyonu)

(PDF) 211KB , (DOC) 154KB

TMS 28 İştiraklerdeki Yatırımlar (2011 Öncesi Versiyonu)

(PDF) 169KB (DOC) 119KB

TMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar (2011 Versiyonu)

(PDF) 169KB (DOC) 119KB

TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama

(PDF) 168KB , (DOC) 114KB

TMS 31 İş Ortaklıklarındaki Paylar

(PDF) 200KB , (DOC) 137KB

TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum

(PDF) 327KB , (DOC) 319KB

TMS 33 Hisse Başına Kazanç

(PDF) 249KB , (DOC) 184KB

TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama

(PDF) 190KB , (DOC) 114KB

TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü

(PDF) 394KB , (DOC) 346KB

TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar

(PDF) 236KB , (DOC) 181KB

TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar

(PDF) 296KB , (DOC) 240KB

TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme

(PDF) 693KB , (DOC)972KB

TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

(PDF) 243KB , (DOC) 192KB

TMS 41 Tarımsal Faaliyetler

(PDF) 184KB , (DOC) 109KB

 

 

TFRS Yorum 1 Hizmetten Çekme, Restorasyon ve Benzeri Mevcut Yükümlülüklerdeki Değişiklikler

(PDF) 130KB , (DOC) 59KB

TFRS Yorum 2 Üyelerin Kooperatif İşletmelerdeki Hisseleri ve Benzeri Finansal Araçlar

(PDF) 181KB , (DOC) 109KB

TFRS Yorum 4 Bir Anlaşmanın Kiralama İşlemi İçerip İçermediğinin Belirlenmesi

(PDF) 147KB , (DOC) 73KB

TFRS Yorum 5 Hizmetten Çekme, Restorasyon ve Çevre Rehabilitasyon Fonlarından Kaynaklanan Paylar Üzerindeki Haklar

(PDF) 134KB , (DOC) 80KB

TFRS Yorum 6 Özel Bir Piyasaya Katılımdan Doğan Yükümlülükler - Atık Elektrikli ve Elektronik Aletler

(PDF) 118KB , (DOC) 68KB

TFRS Yorum 7 TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı Kapsamında Düzeltme Yaklaşımının Uygulanması

(PDF) 129KB , (DOC) 59KB

TFRS Yorum 10 Ara Dönem Finansal Raporlama ve Değer Düşüklüğü

(PDF) 119KB , (DOC) 67KB

TFRS Yorum 12 İmtiyazlı Hizmet Anlaşmaları

(PDF) 172KB , (DOC) 96KB

TFRS Yorum 13 Müşteri Sadakat Programları

(PDF) 137KB , (DOC) 58KB

TFRS Yorum 14 TMS 19 - Tanımlanmış Fayda Varlığının Sınırı, Asgari Fonlama Koşulları ve Bu Koşulların Birbiri ile Etkileşimi

(PDF) 148KB , (DOC) 71KB

TFRS Yorum 15 Gayrimenkul İnşaat Anlaşmaları

(PDF) 90KB , (DOC) 118KB

TFRS Yorum 16 Yurtdışındaki İşletmede Bulunan Net Yatırımın Finansal Riskten Korunması

(PDF) 202KB  , (DOC) 149KB

TFRS Yorum 17 Nakit Dışı Varlıkların Ortaklara Dağıtımı

(PDF) 130KB , (DOC) 126KB

TFRS Yorum 18 Müşterilerden Varlık Transferleri

(PDF) 135KB , (DOC) 88KB

TFRS Yorum 19 Finansal Borçların Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlarla Ödenmesi

(PDF) 127KB , (DOC) 67KB

 

 

TMS Yorum 10 Devlet Yardımları - İşletme Faaliyetleri ile Özel Bir İlişkisi Bulunmayanlar

(PDF) 107KB , (DOC) 57KB

TMS Yorum 12 Konsolidasyon - Özel Amaçlı İşletmeler

(PDF) 117KB , (DOC) 65KB

TMS Yorum 13 Müştereken Kontrol Edilen İşletmeler - Ortak Girişimcilerin Parasal Olmayan Katılım Payları

(PDF) 130KB , (DOC) 87KB

TMS Yorum 15 Faaliyet Kiralamaları - Teşvikler

(PDF) 108KB , (DOC) 39KB

TMS Yorum 25 Gelir Vergileri - İşletmenin veya Hissedarlarının Vergi Statüsündeki Değişiklikler

(PDF) 118KB , (DOC) 44KB

TMS Yorum 27 Yasal Açıdan Kiralama Görünümündeki İşlemlerin Özünün Değerlendirilmesi

(PDF) 142KB , (DOC) 62KB

TMS Yorum 29 İmtiyazlı Hizmet Anlaşmaları-Açıklamalar

(PDF) 120KB , (DOC) 90KB

TMS Yorum 31 Hasılat - Reklam Hizmetleri İçeren Takas (Barter) İşlemleri

(PDF) 114KB , (DOC) 63KB

TMS Yorum 32 Maddi Olmayan Duran Varlıklar - İnternet Sitesi Maliyetleri

(PDF) 130KB , (DOC) 56KB